Подія

Інтуїція. Тактика.

Cost: 0.

Шукач

Приєднайте до вашої локації.

Не Елітні вороги не можуть переміщатися в приєднану локацію.

Примусово - Коли дослідник покидає приєднану локацію: Скиньте "Барикаду".

Stephen Somers
Revised Core Set #38.
Барикада

FAQs

No faqs yet for this card.

Reviews

No review yet for this card.